Aanmeldpagina

Aanmeldformulier

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht

Onderstaande persoon wil zich graag aanmelden als lid van Toerclub Zelhem

Help Tekst

Bij aanmelding verplicht men zich tot

* het tijdig betalen van de contributiefactuur, of de penningmeester van Toerclub Zelhem te machtigen om jaarlijks de contributie te incasseren van zijn / haar rekening;
* de contributie voor het jaar 2020 is vastgesteld op 60 euro voor seniorleden en voor jeugdleden op 40 euro
* opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden voor 1 oktober, anders wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd

Machtiging

Ondergetekende verklaart akkoord te gaan, tot wederopzegging, met de jaarlijkse afschrijving van de contributie van de Toerclub Zelhem van het hierboven opgegeven IBAN-nummer en bijbehorende tenaamstelling

Om computerfraude te voorkomen, verzoeken wij u om de getoonde code over te nemen

Als u op de knop "verzenden" klikt wordt de inhoud van dit formulier automatisch verstuurd naar het secretariaat van Toerclub Zelhem

Reacties zijn gesloten.